PIECZEŃ EKSTRA

Smakowity wyrób garmażeryjny z dodatkiem surowców pochodzenia wieprzowego.